Hrvatski jezični portal

patronáža

patronáža ž 〈G -e〉

Izvedeni oblici
jednina
N patronaža
G patronaže
D patronaži
A patronažu
V patronažo
L patronaži
I patronažom
množina
N patronaže
G patronaža
D patronažama
A patronaže
V patronaže
L patronažama
I patronažama
Definicija
1. v. patronat
2. med. aktivnost zdravstvenog osoblja (liječnika, patronažnih medicinskih sestara) izvan zdravstvene ustanove, na mjestima gdje ljudi žive i rade; patronažna služba
Etimologija
fr. patronage, v. patron