Hrvatski jezični portal

pelòta2

pelòta2 ž

Definicija
pom. južnoamerički naziv za malen čamac (1—2 m) od pruća premazan masom koja ne propušta vodu; coracle, parachal, guffa
Etimologija
šp.