Hrvatski jezični portal

piramída

piramída ž

Izvedeni oblici
jednina
N piramida
G piramide
D piramidi
A piramidu
V piramido
L piramidi
I piramidom
množina
N piramide
G piramida
D piramidama
A piramide
V piramide
L piramidama
I piramidama
Definicija
1. mat. geometrijsko tijelo kojemu je osnovica mnogokut, a pobočke su trokuti koji se sastaju u jednoj točki (vrhu piramide)
2. pov. arhit. monumentalna građevina četverostrane baze s ukošenim stranama i šiljastim vrhom; u antičkim (posebice u Egiptu) i kasnijim civilizacijama služi kao grob ili sakralni objekt
3. a. predmet koji ima široku osnovicu i koji se sužava prema vrhu b. (+ potenc.) ono što je složeno u takvu obliku [složiti puške u piramidu] c. pren. hijerarhijska struktura društva nalik na piramidu [piramida vlasti]
4. ljudi koji oblikuju gimnastičku ili akrobatsku figuru stojeći jedan drugome na ramenima i sl.
Sintagma
krnja piramida mat. geometrijsko tijelo dobiveno sječenjem piramide ravninom paralelnom s bazom i uklanjanjem dijela koji sadrži vrh (manje piramide);
piramida vlasti pol. hijerarhija u ustrojstvu i organizaciji vlasti
Etimologija
lat. pyramis ← grč. pyramís