Hrvatski jezični portal

pètāk

pètāk m 〈G petáka, V pȅtāče, N mn -áci〉

Izvedeni oblici
jednina
N petak
G petaka
D petaku
A petaka
V petaće
L petaku
I petakom
množina
N petaci
G petaka
D petacima
A petake
V petaci
L petacima
I petacima
Definicija
1. v. petača
2. petogodišnje dijete ili životinja
Etimologija
✧ vidi pȇt