Hrvatski jezični portal

aeròbāt

aeròbāt m 〈G aerobáta〉

Definicija
1. a. akrobat na užetu (u cirkusu i sl.) b. kaskader u scenama u kojima se mora letjeti kroz zrak
2. pren. iron. onaj koji je spretan preko svake mjere, onaj koji se služi nedopuštenim sredstvima; lisac, liska, (verbalni) ekvilibrist
Etimologija
✧ aero- + v. (akro)batgrč. baínein: ići