Hrvatski jezični portal

pjȅsnički

pjȅsnički pril.

Definicija
na pjesnički način, poput pjesnikā [reče pjesnički]