Hrvatski jezični portal

plȇd

plȇd (plȇjd) m 〈N mn -ovi〉

Definicija
veći pleteni šal koji služi za zaštitu ramena i leđa od hladnoće i vlage, dio ženske garderobe, nosi se obično preko haljine ili bluze
Etimologija
engl. plaid ← škot.gael. plaide: pokrivač