Hrvatski jezični portal

nórac

nórac m 〈G -rca, N mn -rci, G nȏrācā〉

Definicija
štokavski oblik riječi prema norc
Etimologija
✧ vidi nȍr