Hrvatski jezični portal

bȁliti

bȁliti () nesvrš.prez. -īm, pril. sad. -lēći, gl. im. -ljēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
baliti
 
prezent
jednina
1. balim
2. bališ
3. bali
množina
1. balimo
2. balite
3. bale
 
futur
jednina
1. balit ću
2. balit ćeš
3. balit će
množina
1. balit ćemo
2. balit ćete
3. balit će
 
imperfekt
jednina
1. baljah
2. baljaše
3. baljaše
množina
1. baljasmo
2. baljaste
3. baljahu
 
perfekt
jednina
1. balio sam
2. balio si
3. balio je
množina
1. balili smo
2. balili ste
3. balili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam balio
2. bio si balio
3. bio je balio
množina
1. bili smo balili
2. bili ste balili
3. bili su balili
 
imperativ
jednina
2. bali
množina
1. balimo
2. balite
 
glagolski prilog sadašnji
baleći
 
glagolski pridjev aktivni
balio, balila, balilo
balili, balile, balila
Definicija
1. curiti iz nosa
2. pren. pejor. cmizdriti [Ne bali!]
3. lučiti bale, usp. balav
4. (što) pren. pejor. govoriti gluposti; lupati, valjati, štrapati [koješta baliti]