Hrvatski jezični portal

óber

óber m

Definicija
reg. zast.
1. konobar
2. gornjak u garnituri tzv. mađarskih karata, odgovara dami u francuskim i konju u talijanskim kartama
Etimologija
krat., njem. Ober