Hrvatski jezični portal

ȍtpād

ȍtpād m

Izvedeni oblici
jednina
N otpad
G otpada
D otpadu
A otpad
V otpade
L otpadu
I otpadom
množina
N otpadi
G otpada
D otpadima
A otpade
V otpadi
L otpadima
I otpadima
Definicija
1. neiskoristiv ostatak čega (nakon upotrebe, industrijske prerade i sl.) [industrijski otpad; radioaktivni otpad]
2. mjesto na koje se odlažu takvi ostaci [kupiti što na otpadu]
Sintagma
opasni otpad ekol. naziv za tvar koja svojim fizikalnim ili kemijsko-biološkim svojstvima može ugroziti život ljudi, životinja ili bilja (npr. radijacija, toksičnost itd.)