Hrvatski jezični portal

òtud

òtud (òtuda) pril.

Definicija
1. (pokazuje smjer od mjesta bližeg sugovorniku ili mjesta na koje se može pokazati prema mjestu bliskom govorniku) [voda se slijeva otud; oni dolaze otud]; s tog mjesta, odatle
2. (u tekstu s obzirom na ono što je rečeno i što se sažimlje kao uzrok ili razlog koji ukazuje na posljedicu) [Imali su zajednički interes od preprodaje, otud njihovo veliko slaganje; Izvršena su istraživanja, pa otud (zaključak) da pušenje šteti]; zato, iz toga proizlazi, slijedi da, prema tome
Etimologija
✧ od- (ot-) + v. tuda