Hrvatski jezični portal

partitúra

partitúra ž

Izvedeni oblici
jednina
N partitura
G partiture
D partituri
A partituru
V partituro
L partituri
I partiturom
množina
N partiture
G partitura
D partiturama
A partiture
V partiture
L partiturama
I partiturama
Definicija
glazb. grafičko predočivanje muzičkog djela komponiranog za više dionica koje su raspoređene jedna ispod druge tako da omogućuju jasan pregled nota koje zvuče istodobno
Etimologija
tal.