Hrvatski jezični portal

paradẕžava

paradẕžava ž

Izvedeni oblici
jednina
N paradržava
G paradržave
D paradržavi
A paradržavu
V paradržavo
L paradržavi
I paradržavom
množina
N paradržave
G paradržava
D paradržavama
A paradržave
V paradržave
L paradržavama
I paradržavama
Definicija
pol.
1. područje koje nastoji imati karakteristike države (granice, novac, vojsku), ali ga međunarodna zajednica ne priznaje kao državu
2. sustav unutar države koji se ne podvrgava državnoj vlasti i uobičajenoj proceduri odlučivanja, onaj koji je država u državi
Etimologija
✧ para- + v. država