Hrvatski jezični portal

ȁdrijānskī

ȁdrijānskī (adrìjatskī) prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N adrijanski
G adrijanskog / adrijanskoga
D adrijanskom / adrijanskome / adrijanskomu
A adrijanskog / adrijanski
V adrijanski
L adrijanskom / adrijanskome / adrijanskomu
I adrijanskim
množina
N adrijanski
G adrijanskih
D adrijanskim / adrijanskima
A adrijanske
V adrijanski
L adrijanskim / adrijanskima
I adrijanskim / adrijanskima
 
srednji rod
jednina
N adrijansko
G adrijanskog / adrijanskoga
D adrijanskom / adrijanskome / adrijanskomu
A adrijansko
V adrijansko
L adrijanskom / adrijanskome / adrijanskomu
I adrijanskim
množina
N adrijanska
G adrijanskih
D adrijanskim / adrijanskima
A adrijanska
V adrijanska
L adrijanskim / adrijanskima
I adrijanskim / adrijanskima
 
ženski rod
jednina
N adrijanska
G adrijanske
D adrijanskoj
A adrijansku
V adrijanska
L adrijanskoj
I adrijanskom
množina
N adrijanske
G adrijanskih
D adrijanskim / adrijanskima
A adrijanske
V adrijanske
L adrijanskim / adrijanskima
I adrijanskim / adrijanskima
 
muški rod
jednina
N adrijatski
G adrijatskog / adrijatskoga
D adrijatskom / adrijatskome / adrijatskomu
A adrijatskog / adrijatski
V adrijatski
L adrijatskom / adrijatskome / adrijatskomu
I adrijatskim
množina
N adrijatski
G adrijatskih
D adrijatskim / adrijatskima
A adrijatske
V adrijatski
L adrijatskim / adrijatskima
I adrijatskim / adrijatskima
 
srednji rod
jednina
N adrijatsko
G adrijatskog / adrijatskoga
D adrijatskom / adrijatskome / adrijatskomu
A adrijatsko
V adrijatsko
L adrijatskom / adrijatskome / adrijatskomu
I adrijatskim
množina
N adrijatska
G adrijatskih
D adrijatskim / adrijatskima
A adrijatska
V adrijatska
L adrijatskim / adrijatskima
I adrijatskim / adrijatskima
 
ženski rod
jednina
N adrijatska
G adrijatske
D adrijatskoj
A adrijatsku
V adrijatska
L adrijatskoj
I adrijatskom
množina
N adrijatske
G adrijatskih
D adrijatskim / adrijatskima
A adrijatske
V adrijatske
L adrijatskim / adrijatskima
I adrijatskim / adrijatskima
Definicija
arh. koji se odnosi na Jadran, koji pripada Jadranu [Adrianskoga mora sirena]