Hrvatski jezični portal

marshal

marshal (izg. mȃršal) m

Definicija
1. državni službenik SAD-a koji provodi sudske odluke (za razliku od šerifa koji ima policijske ovlasti)
2. v. maršal (1,2)
Etimologija
engl.stfr. maréchal ← germ.