Hrvatski jezični portal

Mȃlā Ȃzija

Mȃlā Ȃzija ž

Definicija
geogr. poluotok između Crnog i Egipatskog mora te Sredozemlja, područje središnje i zapadne Turske o. 500.000 km2; Anatolija