Hrvatski jezični portal

mȃrha

mȃrha ž

Definicija
reg. zast. stoka, marva
Etimologija
mađ.stvnjem. mariha