Hrvatski jezični portal

màte

màte m 〈G -a〉

Definicija
1. bot. lišće južnoameričke planinske biljke (Ilex paraguariensis); paragvajski čaj
2. piće te biljke, popularno u Južnoj Americi, danas i u Europi
Etimologija
amer.šp.: posuda za namakanje trava ← egz. mati