Hrvatski jezični portal

mȉlōst

mȉlōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N milost
G milosti
D milosti
A milost
V milosti
L milosti
I milošću / milosti
množina
N milosti
G milosti
D milostima
A milosti
V milosti
L milostima
I milostima
Definicija
1. naklonost, zaštitnički odnos, pažnja koja se ukazuje kome
2. sućut, samilost, milosrđe
3. oproštaj, pomilovanje [imati milosti]
4. rel. nezasluženi nadnaravni dar što ga Bog pruža bićima da bi ih vodio spasenju, Božja naklonost [ukazati milost]
Etimologija
prasl. *milostь (rus. mílost', polj. miłość), v. mio