Hrvatski jezični portal

Avèsta

Avèsta ž

Definicija
knjiž. rel. zbirka zoroastrijskih (mazdaističkih) vjerskih tekstova; izražava dualizam kroz suprotstavljanje načela dobra i zla u univerzumu; u svom najstarijem dijelu (Gatha) sadržava propovijedi religioznog reformatora Zaratustre, v.; mlađi dijelovi Aveste sadržavaju legende i mitove mazdaističke religije, usp. zoroastrizam, mazdaizam