Hrvatski jezični portal

mȉks

mȉks m 〈N mn -ovi〉

Definicija
reg.
1. rezultat miksanja; mješavina, masa, mišung
2. tehn. a. rezultat usklađivanja različitih zvukova (glasova, muzike, šumova i sl.) u filmskoj, TV i radiotehnici; pravljenje zvučne kulise b. posao disk-džokeja; sastavljanje, usklađivanje nekoliko skladbi u jedinstvenu zvučnu cjelinu [dobar miks]
Etimologija
engl. mix, mixing ← lat. mixus: pomiješan ← miscere: miješati