Hrvatski jezični portal

ȁžūran

ȁžūran prid.odr. -rnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N ažuran
G ažurna
D ažurnu
A ažurna / ažuran
V ažurni
L ažurnu
I ažurnim
množina
N ažurni
G ažurnih
D ažurnim / ažurnima
A ažurne
V ažurni
L ažurnim / ažurnima
I ažurnim / ažurnima
 
srednji rod
jednina
N ažurno
G ažurna
D ažurnu
A ažurno
V ažurno
L ažurnu
I ažurnim
množina
N ažurna
G ažurnih
D ažurnim / ažurnima
A ažurna
V ažurna
L ažurnim / ažurnima
I ažurnim / ažurnima
 
ženski rod
jednina
N ažurna
G ažurne
D ažurnoj
A ažurnu
V ažurna
L ažurnoj
I ažurnom
množina
N ažurne
G ažurnih
D ažurnim / ažurnima
A ažurne
V ažurne
L ažurnim / ažurnima
I ažurnim / ažurnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N ažurni
G ažurnog / ažurnoga
D ažurnom / ažurnome / ažurnomu
A ažurnog / ažurni
V ažurni
L ažurnom / ažurnome / ažurnomu
I ažurnim
množina
N ažurni
G ažurnih
D ažurnim / ažurnima
A ažurne
V ažurni
L ažurnim / ažurnima
I ažurnim / ažurnima
 
srednji rod
jednina
N ažurno
G ažurnog / ažurnoga
D ažurnom / ažurnome / ažurnomu
A ažurno
V ažurno
L ažurnom / ažurnome / ažurnomu
I ažurnim
množina
N ažurna
G ažurnih
D ažurnim / ažurnima
A ažurna
V ažurna
L ažurnim / ažurnima
I ažurnim / ažurnima
 
ženski rod
jednina
N ažurna
G ažurne
D ažurnoj
A ažurnu
V ažurna
L ažurnoj
I ažurnom
množina
N ažurne
G ažurnih
D ažurnim / ažurnima
A ažurne
V ažurne
L ažurnim / ažurnima
I ažurnim / ažurnima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N ažurniji
G ažurnijeg / ažurnijega
D ažurnijem / ažurnijemu
A ažurnijeg / ažurnijega
V ažurniji
L ažurnijem / ažurnijemu
I ažurnijim
množina
N ažurniji
G ažurnijih
D ažurnijim / ažurnijima
A ažurnije
V ažurniji
L ažurnijim / ažurnijima
I ažurnijim / ažurnijima
 
srednji rod
jednina
N ažurnije
G ažurnijeg / ažurnijega
D ažurnijem / ažurnijemu
A ažurnije
V ažurnije
L ažurnijem / ažurnijemu
I ažurnijim
množina
N ažurnija
G ažurnijih
D ažurnijim / ažurnijima
A ažurnija
V ažurnija
L ažurnijim / ažurnijima
I ažurnijim / ažurnijima
 
ženski rod
jednina
N ažurnija
G ažurnije
D ažurnijoj
A ažurniju
V ažurnija
L ažurnijoj
I ažurnijom
množina
N ažurnija
G ažurnijih
D ažurnijim / ažurnijima
A ažurnije
V ažurnije
L ažurnijim / ažurnijima
I ažurnijim / ažurnijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najažurniji
G najažurnijeg / najažurnijega
D najažurnijem / najažurnijemu
A najažurnijeg / najažurnijega
V najažurniji
L najažurnijem / najažurnijemu
I najažurnijim
množina
N najažurniji
G najažurnijih
D najažurnijim / najažurnijima
A najažurnije
V najažurniji
L najažurnijim / najažurnijima
I najažurnijim / najažurnijima
 
srednji rod
jednina
N najažurnije
G najažurnijeg / najažurnijega
D najažurnijem / najažurnijemu
A najažurnije
V najažurnije
L najažurnijem / najažurnijemu
I najažurnijim
množina
N najažurnija
G najažurnijih
D najažurnijim / najažurnijima
A najažurnija
V najažurnija
L najažurnijim / najažurnijima
I najažurnijim / najažurnijima
 
ženski rod
jednina
N najažurnija
G najažurnije
D najažurnijoj
A najažurniju
V najažurnija
L najažurnijoj
I najažurnijom
množina
N najažurnija
G najažurnijih
D najažurnijim / najažurnijima
A najažurnije
V najažurnije
L najažurnijim / najažurnijima
I najažurnijim / najažurnijima
Definicija
koji se obavlja u predviđenom vremenu, koji poslove završava na vrijeme [biti ažuran u plaćanju; ažurno praćenje događaja]; pravodoban, točan, uredan
Etimologija
fr. à jour: na dan