Hrvatski jezični portal

Mȉslav

Mȉslav

Definicija
1. v.
2. hrv. knez (o.835—845), sklapa mir s mletačkim duždem i gradi crkvu Sv. Jurja na Putalju
Onomastika
♦ m. os. ime (narodno); Mȉslava ž. os. ime
pr., v. misliti
Etimologija
✧ stegnuto od Mislislav (*Myslislavъ), od imp. misli, v. misliti + v. slava