Hrvatski jezični portal

mòtīv

mòtīv m 〈G motíva〉

Izvedeni oblici
jednina
N motiv
G motiva
D motivu
A motiv
V motive
L motivu
I motivom
množina
N motivi
G motiva
D motivima
A motive
V motivi
L motivima
I motivima
Definicija
1. psih. ono što pokreće na neku djelatnost, poticajna okolnost; cilj, pobuda, svrha
2. a. umj. jedan od povezujućih dijelova umjetničkog djela, njegov sadržaj, siže b. lik. likovni detalj, šara, ornament c. glazb. najmanji smisleni dio jedne muzičke misli, ponavlja se
Etimologija
fr. motif ← srlat. motivus: koji služi pokretanju ≃ lat. movēre: pokretati