Hrvatski jezični portal

mȍzak2

mȍzak2 m 〈G -zga, V mȍzgu, L mòzgu, N mn mòzgovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N mozak
G mozga
D mozgu
A mozak
V mozgu
L mozgu
I mozgom
množina
N mozgovi
G mozgova
D mozgovima
A mozgove
V mozgovi
L mozgovima
I mozgovima
Definicija
rib. konopac provučen kroz oka na krajevima mreže, spaja konope na kojima je olovo s konopima na kojima je šuvar, usp. šuvar (1)