Hrvatski jezični portal

mȑviti

mȑviti (što, se) nesvrš.prez. -īm (se), pril. sad. -vēći (se), gl. im. -vljēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
mrviti
 
prezent
jednina
1. mrvim
2. mrviš
3. mrvi
množina
1. mrvimo
2. mrvite
3. mrve
 
futur
jednina
1. mrvit ću
2. mrvit ćeš
3. mrvit će
množina
1. mrvit ćemo
2. mrvit ćete
3. mrvit će
 
imperfekt
jednina
1. mrvljah
2. mrvljaše
3. mrvljaše
množina
1. mrvljasmo
2. mrvljaste
3. mrvljahu
 
perfekt
jednina
1. mrvio sam
2. mrvio si
3. mrvio je
množina
1. mrvili smo
2. mrvili ste
3. mrvili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam mrvio
2. bio si mrvio
3. bio je mrvio
množina
1. bili smo mrvili
2. bili ste mrvili
3. bili su mrvili
 
imperativ
jednina
2. mrvi
množina
1. mrvimo
2. mrvite
 
glagolski prilog sadašnji
mrveći
 
glagolski pridjev aktivni
mrvio, mrvila, mrvilo
mrvili, mrvile, mrvila
 
glagolski pridjev pasivni
mrvljen, mrvljena, mrvljeno
mrvljeni, mrvljene, mrvljena
Definicija
1. (što) a. krutu tvar pretvarati u mrve; drobiti b. pren. razg. uništavati, satirati
2. (se) a. pretvarati se u mrve; drobiti se b. pren. raspadati se u mnogo malih dijelova