Hrvatski jezični portal

bàčija

bàčija ž

Izvedeni oblici
jednina
N bačija
G bačije
D bačiji
A bačiju
V bačijo
L bačiji
I bačijom
množina
N bačije
G bačija
D bačijama
A bačije
V bačije
L bačijama
I bačijama
Definicija
stočarsko naselje u planini kamo se stoka izvodi preko ljeta; katun, bačina