Hrvatski jezični portal

Lȅo

Lȅo

Onomastika
m. os. ime; hip. od Leonard, Leonid, Leopold i sl., v. lav; Lȅa ž. os. ime; hip. od Leonarda, Leonida, Leopoldina i sl.
pr.: Leóni (Rijeka, Dubrovnik), Lèovac (Posavina), Lèović (Slavonski Brod)