Hrvatski jezični portal

lȋf

lȋf m 〈N mn lȉfovi/-ī, G lȉfōvā/lȋfā〉

Definicija
reg. smotak načinjen od vlakana palminog stabla, upotrebljava se za trljanje pri kupanju
Etimologija
engl. leaf: list