Hrvatski jezični portal

liberalìzam

liberalìzam m 〈G -zma〉

Izvedeni oblici
jednina
N liberalizam
G liberalizma
D liberalizmu
A liberalizam
V liberalizme
L liberalizmu
I liberalizmom
množina
N liberalizmi
G liberalizama
D liberalizmima
A liberalizme
V liberalizmi
L liberalizmima
I liberalizmima
Definicija
1. sustav političkih i ekonomskih nazora u kojem su prava pojedinca i opće slobode najviša vrijednost; slobodoumnost, slobodno mislilaštvo
2. politička filozofija za koju je sloboda temeljni kriterij vrednovanja društvenih ustanova
3. rel. u protestantizmu, pokret koji zagovara slobodnije tumačenje Biblije te odbacuje kruti vjerski nauk i autoritativnost