Hrvatski jezični portal

àula

àula ž

Izvedeni oblici
jednina
N aula
G aule
D auli
A aulu
V aulo
L auli
I aulom
množina
N aule
G aula
D aulama
A aule
V aule
L aulama
I aulama
Definicija
1. arhit. dvorište pred starogrčkom zgradom
2. veliko predvorje iza ulaza u zgradu javne namjene
3. pov. vladarev dvor
4. svečana dvorana (ob. na fakultetima)
Sintagma
aula est pro nobis (izg. ȁula ȅst prȏ nȏbis) 1. (dosl.) aula je uz nas 2. pov. imamo pristanak (podršku) dvora; riječi koje simboliziraju politički legitimizam i taktiku u Habsburškoj Monarhiji
Etimologija
lat.grč. aulḗ: dvorište