Hrvatski jezični portal

ljèkārnički

ljèkārnički pril.

Definicija
kao ljekarnik, na način ljekarnika