Hrvatski jezični portal

auríga

auríga m 〈N mn -e〉

Definicija
pov. u antičkom Rimu upravljač trkaćim kolima u areni
Etimologija
lat. auriga