Hrvatski jezični portal

rȃvno

rȃvno pril.

Definicija
1. a. u ravnoj liniji bez nagiba b. najkraćim putem; izravno, direktno
2. a. u istoj visini (s nekim ili nečim) b. usporedno, jedan pored drugog
3. na jednake dijelove; ravnomjerno, podjednako
4. ni manje ni više; točno, upravo, baš
Frazeologija
ravno mu je do mora sve mu je svejedno, ravnodušan je;
ravno u lice (reći itd.) otvoreno, bez okolišanja (ob. što neugodno za onoga komu se kaže)