Hrvatski jezični portal

rȉte

rȉte ž mn i zb. 〈N rȉta rij.

Definicija
loša ili vrlo trošna odjeća [nositi/obući rite]; dronjci, otrčine, štrace