Hrvatski jezični portal

restaurácija1

restaurácija1 ž

Izvedeni oblici
jednina
N restauracija
G restauracije
D restauraciji
A restauraciju
V restauracijo
L restauraciji
I restauracijom
množina
N restauracije
G restauracija
D restauracijama
A restauracije
V restauracije
L restauracijama
I restauracijama
Definicija
1. a. ponovno uspostavljanje čega što je bilo uništeno ili je propalo b. ponovno uspostavljanje oborenog društvenog poretka [restauracija kapitalizma] c. pov. ponovna vladavina svrgnute dinastije [restauracija monarhije]
2. posao restauratora [restauracija gradske jezgre]
Etimologija
lat. restauratio: obnova, uspostava ≃ restaurare: obnavljati