Hrvatski jezični portal

riconciliazione

riconciliazione (izg. rikončiliaciȏne) m

Definicija
pov. riječ kojom se ob. označava pomirenje talijanske fašističke države pod Mussolinijem s Vatikanom 1929.
Etimologija
tal.