Hrvatski jezični portal

Rubinštejn

Rubinštejn (izg. rubinštȅjn)

Definicija
1. Anton Grigorevič (1829—1894), istaknuti ruski pijanist, skladatelj, dirigent i pedagog, autor prvih ruskih simfonija i više glasovirskih koncerata te opere Demon; osnivač prvog ruskog muzičkog konzervatorija u Petrogradu (1862)
2. Nikola Grigorevič (1835—1881), ruski pijanist, dirigent, pedagog, brat Antona Grigoreviča; utemeljitelj ruske pijanističke škole, osnivač Konzervatorija u Moskvi (1866)