Hrvatski jezični portal

sardàna

sardàna ž

Definicija
glazb. katalonsko kolo; izvodi se uz pratnju ansambla narodnih instrumenata
Etimologija
šp.katal.