Hrvatski jezični portal

afidácija

afidácija ž

Definicija
pravn. suglasnost dviju ili više osoba ili dviju strana o uspostavljanju međusobnih odnosa i uređivanju postanka, prestanka i promjena tih odnosa; ugovor, sporazum, nagodba
Etimologija
srlat. affidatio ≃ ad- + lat. fides: vjera