Hrvatski jezični portal

Sáva

Sáva ž

Izvedeni oblici
jednina
N Sava
G Save
D Savi
A Savu
V Savo / Sava
L Savi
I Savom
Definicija
1. geogr. rijeka, desni pritok Dunava, duga 945,5 km, nastaje spajanjem Save Dolinke i Save Bohinjke, plovna od Siska do ušća
2. (sava) reg. općenito rijeka