Hrvatski jezični portal

bȉs (I)

bȉs (I) uzv.

Definicija
uzvik kojim se traži ponavljanje dijela programa na koncertu i sl., još!, još!
Etimologija
tal.lat.: dvaput