Hrvatski jezični portal

sȅksuālan

sȅksuālan prid.odr. -lnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N seksualan
G seksualna
D seksualnu
A seksualna / seksualan
V seksualni
L seksualnu
I seksualnim
množina
N seksualni
G seksualnih
D seksualnim / seksualnima
A seksualne
V seksualni
L seksualnim / seksualnima
I seksualnim / seksualnima
 
srednji rod
jednina
N seksualno
G seksualna
D seksualnu
A seksualno
V seksualno
L seksualnu
I seksualnim
množina
N seksualna
G seksualnih
D seksualnim / seksualnima
A seksualna
V seksualna
L seksualnim / seksualnima
I seksualnim / seksualnima
 
ženski rod
jednina
N seksualna
G seksualne
D seksualnoj
A seksualnu
V seksualna
L seksualnoj
I seksualnom
množina
N seksualne
G seksualnih
D seksualnim / seksualnima
A seksualne
V seksualne
L seksualnim / seksualnima
I seksualnim / seksualnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N seksualni
G seksualnog / seksualnoga
D seksualnom / seksualnome / seksualnomu
A seksualnog / seksualni
V seksualni
L seksualnom / seksualnome / seksualnomu
I seksualnim
množina
N seksualni
G seksualnih
D seksualnim / seksualnima
A seksualne
V seksualni
L seksualnim / seksualnima
I seksualnim / seksualnima
 
srednji rod
jednina
N seksualno
G seksualnog / seksualnoga
D seksualnom / seksualnome / seksualnomu
A seksualno
V seksualno
L seksualnom / seksualnome / seksualnomu
I seksualnim
množina
N seksualna
G seksualnih
D seksualnim / seksualnima
A seksualna
V seksualna
L seksualnim / seksualnima
I seksualnim / seksualnima
 
ženski rod
jednina
N seksualna
G seksualne
D seksualnoj
A seksualnu
V seksualna
L seksualnoj
I seksualnom
množina
N seksualne
G seksualnih
D seksualnim / seksualnima
A seksualne
V seksualne
L seksualnim / seksualnima
I seksualnim / seksualnima
Definicija
koji se odnosi na spolnost [seksualna privlačnost; seksualni manijak]; spolan
Sintagma
seksualna patologija disciplina koja se bavi poremećajima i izopačenjima spolnog nagona;
seksualna revolucija 1. liberalizacija u odnosima među spolovima u smislu emancipacije i humaniteta u drugoj pol. 20. st. 2. pomodna raspuštenost u odnosima među spolovima s kraja 1960-ih;
seksualna trauma psih. negativan seksualni doživljaj s traumatskim karakteristikama (silovanje i sl.);
seksualni odnos spolni odnos između dviju osoba; snošaj, odnošaj, koitus