Hrvatski jezični portal

pȕtār

pȕtār m

Izvedeni oblici
jednina
N putar
G putara
D putaru
A putara
V putaru
L putaru
I putarom
množina
N putari
G putara
D putarima
A putare
V putari
L putarima
I putarima
Definicija
konj svijetlih kopita (bilo koje boje dlake), usp. putalj