Hrvatski jezični portal

SRCE

SRCE

Definicija
krat. int. središnji čvor hrvatske akademske mreže, usp. CARNet
Etimologija
Sveučilišni računski centar