Hrvatski jezični portal

stánje

stánje sr

Izvedeni oblici
jednina
N stanje
G stanja
D stanju
A stanje
V stanje
L stanju
I stanjem
množina
N stanja
G stanja
D stanjima
A stanja
V stanja
L stanjima
I stanjima
Definicija
1. opće prilike u kojima se tko ili što nalazi [izvanredno stanje; opsadno stanje izuzetne zakonske mjere za ugušivanje ili sprečavanje nereda, pobune; ratno stanje rat, ratni uvjeti]
2. oblik u kojem se što nalazi [agregatno stanje jedno od tri prirodna načina postojanja tvari (tekuće stanje, plinovito stanje, kruto stanje)]
3. imanje, stečevina (1) [veliko stanje]
4. gram. glagolska kategorija koja izriče odnos radnje i vršitelja, odnosno objekta [dijeli se na aktivno/radno stanje i pasivno/trpno stanje]; dijateza
Sintagma
stanje neba meteor. karakteristike oblaka koji se u danom trenutku nalaze nad nekim mjestom u atmosferi (količina, rod, visina itd.);
stanje tla meteor. prevladavajuća značajka tla na određenoj površini: suho, vlažno, pokriveno snijegom itd.
Frazeologija
biti u blagoslovljenu (drugom) stanju biti trudna;
biti u drugom stanju (s kim) (podrazumijeva se ili izriče ime djeteta koje je žena nosila ili nosi);
biti u dobrom stanju biti dobro uščuvan (zdravstveno ili u dobroj kondiciji), biti upotrebljiv na zadovoljavajući način (o strojevima, aparatima itd.), opr. biti u lošem stanju;
biti u stanju moći, biti kadar, imati mogućnosti;
dovesti u ispravno stanje popraviti;
ostati u drugom stanju (s kim) (podrazumijeva se ili izriče ime muškarca s kojim je žena začela plod);
stanje stvari ukupnost okolnosti, činjenica ili podataka koje se uzimlju u obzir [u takvom stanju stvari]