Hrvatski jezični portal

strȉng

strȉng m

Definicija
dug, uski komad tkanine i sl. materijala koji služi u razne svrhe; vrpca, traka, uzica, konac
Etimologija
engl.lat. stringere: vezati