Hrvatski jezični portal

Šìpan

Šìpan m

Definicija
otok SZ od Dubrovnika, 15,8 km2, 574 stan.