Hrvatski jezični portal

šijitȉzam

šijitȉzam m 〈G -zma〉

Izvedeni oblici
jednina
N šijitizam
G šijitizma
D šijitizmu
A šijitizam
V šijitizme
L šijitizmu
I šijitizmom
množina
N šijitizmi
G šijitizama
D šijitizmima
A šijitizme
V šijitizmi
L šijitizmima
I šijitizmima
Definicija
isl. struja u islamu, učenje koje propovijeda vjeru da je Muhamed odredio za svoga nasljednika Aliju i da kalifat dalje prelazi na Alijine muške potomke, priznaje samo Kur'an, a ne predaju — sunu; učenje šijita (najbrojniji u Iranu), usp. sunizam